VRELO MATKA EXPEDITION

Cave Diving Club Vrelo, R. Macedonia
Vrelo Matka Expedition
(14.08-22-08) 2017
Possibility to prove that it could be the deepest underwater cave in the world explored by man

CAVE VRELO – World deepest underwater cave
Located on the right bank of the Treska River,near the capital Skopje, R.. Macedonia, this cave was listed as one of the top 77 natural sites in the world in the New7Wonders of Nature project.
Vrelo Cave has many stalactites including a large one in the middle of the cave known as the “Pine Cone” due to its shape. There are two lakes at the end of the cave. The smaller lake is 8 metres (26.2 feet) at its longest length and 15 metres (49.2 feet) in depth at its deepest point. The larger lake is 35 metres (114.8 feet) at its longest length, and 18 metres (59 feet) at its deepest point.Though the exact depth of the cave is unknown, some speculate that it could be the deepest underwater cave in the world.
According to speleologists’ assessments, Vrelo’s depth is 330m, which makes it the deepest underwater cave in the world, surpassing the Bushman Hole in South Africa that holds the Guinness Record with 282 meters.
Expeditions:
2010: Luigi Casati with Italian, Belgian and Macedonian divers reached 212m
2012: Luigi Casati discovered new passage of 165 m. and huge underwater gallery
2016: New record of 230m depth by Krzysztof Starnovski , Polish-Macedonian divers team
At this point, the dives did prove that the Vrelo cave system is the deepest spring in the Balkans.

Video: https://vimeo.com/181662504

I HAVE NEVER
BEFORE SEEN
SUCH A BEAUTIFUL
CAVE ANYWHERE
IN THE WORLD. SO
WIDE AND CLEAR.
Krzysztof Starnawski
Vrelo- Matka Cave Expedition 2016

VRELO-MATKA
CAN BE THE
DEEPEST CAVE ON
EARTH EXPLORED
BY MAN.
Krzysztof Starnawski
Vrelo- Matka Cave Expedition 2016

ДОСТИГНУВАЊА МАНИФЕСТАЦИИ И
ЕКСПЕДИЦИИ
▸ Во изминатите години имаме организирано
многубројни манифестации од еколошки аспект, за
чистење и одржување на водите во Р.Македонија и
учестувано во акции и манифестации во други земји.
▸ Редовни организирани програми за обуки и тренинзи
за сите заинтересирани за рекреативно и техничко
нуркање
▸ 2010 година, 212 метри длабочина, Луиџи Касати
заедно со италијански, македонски и белгиски
нуркачи.
▸ 2012 година, откривање на нов премин на 165 метри
длабочина и огромна подводна галерија од страна на
Луиџи Касати.
▸ 2016 година, срушен рекорд до 230 метри длабочина
од Кристоф Старнафски заедно со полски и
македонски нуркачи.
ВИДЕО: https://vimeo.com/181662504

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА
▸ Организирање и планирање
▸ Комуникација, овозможување на дозвола за истражување, преговарање
▸ Тренинг на македонскиот тим од спелеонуркачи за поддршка
▸ Теренски подготовки (05.08-13.08.2017)
▸ Реставрација на постоечката платформа
▸ Изградба на дополнителна платформа
▸ Бележење на теренот со знаци, патокази, информативни панели
▸ Овозможување на услови за работа
▸ Кристоф Старнавски и екипата на полски спелеонуркачи
▸ Тим за поддршка, македонски и регионални нуркачи
▸ Патни трошоци, трошоци за сместување и храна
▸ Снимање и фотографирање на целокупната експедиција (15.08- 22.08.2017)
▸ Изработка на документарен филм.
▸ Маркетинг и односи со јавност (16.08-21.08.2017)
▸ Пред, за време и по завршување на експедицијата
▸ Организирање на прес- конференција за медиуми
▸ Создавање на наменска веб страна за експедицијата во склоп на веб порталот vrelo.mk
▸ Создавање на профили на социјалните медиуми и константно објавување на информации
▸ Изработка на брошура по завршувањето на експедицијата за објавување на фотографиите и постигнатите
резултати.

Share
Posted in Archive, News.