Northwestern Bulgaria – from Timok river to Iskar river

On 4th of December, 2018, a presentation of the guidebook of engineer Ivan Mihailov – “Northwestern Bulgaria – from Timok river to Iskar river” was held at the Information Center of Bulgarian Tourist Union (BTU) in Sofia. The book includes walking routes that are next to the starting point of the Bulgarian part of E-3 – Kom peak. The author told details about writing the book. It describes not only tourist routes, but also interesting facts about the flora, fauna, historical sights, life, culture and traditions of the people living in this part of Bulgaria. The author and the guests were congratulated by the Executive Secretary of BTU Mrs. Zornitsa Radonova.The famous Bulgarian mountaineer Mrs. Elisaveta Parvanova also greeted the guests. The friends of walking tourism were pleasantly surprised by the young performers Karel Marinovich and Georgi Gavrilov. They presented their own songs and famous rock ballads, playing guitars.
….

На 4 декември 2018 г. в Информационния център на Български Туристически Съюз се състоя представяне на пътеводителя на инж. Иван Михайлов – “Северозападна България – от Тимок до Искър”. Той включва маршрути, които са в съседство с началната точка на българската част от Е-3 – връх Ком. Авторът разказа подробности за написването на книгата си, която включва не само туристически маршрути, но и интересни факти за флората, фауната, историческите забележителности, бита, културата и традициите на хората, населяващи тази част на България. Гостите бяха поздравени от изпълнителния секретар на БТС г-жа Зорница Радонова. Приветствие поднесе и известната българска алпинистка г-жа Елисавета Първанова. Присъстващите приятели на пешеходния туризъм бяха приятно изненадани от киратиста Карел Маринович и младия поет Георги Гаврилов. Те изпълниха на китара свои авторски песни и известни рок балади.

Share
Posted in News.