Bojan Kirov and the World Day of Diabetes

Hi,

My name is Bojan Kirov, known by my friends and relatives as Jimmy. I am 45 years old (I was born on December 12, 1975). I have been living with diabetes type 1 and with insulin therapy since I was two years old (I was diagnosed with Diabetes type 1 on January 9th, 1978). My profession is a certified accountant and I manage my own accounting company.
I have been practicing sport since my early age. As a young boy I played football and basketball in my neighborhood.  During my student period I discovered the Chinese art for self-defense, “wing chun kung fu”, freely translated as “eternal youth” or “eternal spring” for those who practice it. I discovered “wing chun” in 1995 and I dab been active until 2002. As the club closed, icontinued practicing some of the exercises myself in order to stretch out the body and enable a free energy flow through the vital points of the body, thus keeping the body in a vital condition.
On May 5th, 2005 I climed Titov Vrv (2.747 masl) for the first time. It was this event that presented to me the mountains in our country. Since that day I have been enchanted by the magic of the mountains and all their beauty and splendor all through the year. Ever since that day I have been actively mounteneering .I have climbed all the mountain peaks in our country, RN Macedonia (big Korab  2754 masl; Titov vrv 2747 masl Mal Turcin 2707 masl; Bakardan 2704 masl; Borislavec 2675 masl; Ezerski vrv 2604 masl; peak Maja 2585 masl; Ljuboten 2499 masl; Solunska Glava 2540 masl; Baba peak Pelister 2601 masl……) as well as the highest peaks in the neighbouring countries, like in Bulgaria (Musala 2925 masl; Vihren 2914 masl;) in Montenegro( Bobotov Kuk, Durmitor, 2523 masl and others.

Living with diabetes does not prevent me from active mountaineering and climbing the mountain peaks. On the contrary, this lifestyle helps me a lot to keep the blood sugar level well regulated. Therefore, I warmly recommend physical activities and mountaineering to everyone with diabetes Type 1.

On November 14, 2020 (the World Day of Diabetes) I decided to make a human gesture in order to waken up the life with diabetes conscience and to raise awareness that people with diabetes must not or cannot be physically active.  For that goal I have climbed the Vodno Mountain 5 times in one day (1060masl) (5000 meters for 5000 T1D) thus symbolically dedicating one meter for each child or adult in Macedonia who live with Diabetes Type 1.  I sincerely hope that with this act I succeeded motivating the people with diabetes to activate and be physically active without fear that this is bad for their health. On the contrary, physical activities (mountaineering, cycling and other outdoor activities are the best diabetes regulator and health in general. I shall not stop wondering in the mountains. I sincerely hope the others will follow my example.  Let us help ourselves and be Active and live!
I wish to thank the members of my mountaineering club Makedon.

See you on some peaks!

Bojan Jimmy Kirov.

__________________

Здраво.

 

Се викам Бојан Киров, кај пријателите другарите и роднините познат под прекарот Џими. Имам 45 години (14.12.1975). Живеам со дијабет тип 1 со инсулинска терапија од мојата втора година, дијагностициран на (09.01.1978). По преофесија сум овластен сметководител и сопственик на приватна сметководствена компанија која опслужува други приватни компании.

Со спорт се занимавам од најрана возраст. Како “клинец“ играв маалски фудбал и маалски баскет. Во студентските денови ја открив кинеската вештина за самоодбрана “wing chun kung fu“ – што во слободен превод значи “вечна младост“ или “вечна пролет“ за лужето кои ја практикуваат вештината. Јас со “wing chun“ се запознав во 1995 год. активно вежбав до 2002 год. По распаѓањето на клубот, продолжив самиот да вежбам дел од вежбите за растегнување на телото и проток на енергијата низ виталните точки и на тој нажин го одржувам телото во витална кондиција.

Во 2005 година, на 30.05.2005г. за прв пат посериозно се запознав со планините во нашата држава. Тогаш за прв пат се искачив на Титов врв = 2.747 мнв. Од тој ден ме обзема магијата на плнините и сите убавини кои може да ги пружи планината со сета своја раскош во сите годишни времиња. Од тој датм до ден денес активно планинарам. Ги имам искачено сите врвови ширум нашата држава Р.С.Македонија (голем Кораб 2754 мнв; Титов врв 2747 мнв; Мал Турчин 2707 мнв; Бакардан 2704 мнв; Бориславец 2675 мнв; Езерски врв 2604 мнв; врв Маја 2585 мнв; Љуботен 2499 мнв; Солунска глава 2540 мнв; Баба врв Пелистер 2601 мнв……) како и највисоките врвови во соседните држави како што се во Р.Бугарија (Мусала 2925 мнв; Вихрен 2914 мнв;) Во Р.Црна Гора Боботов Кук пл.Дурмитор 2523 мнв; и други.

Животот со дијабетес не ми претставува никаква пречка активно да плaнинарам и да се искачувам по врвовите. Напротив, ваквиот животен стил многу ми помага во добрата регулација на нивото на шеќер во крвта. Затоа топло им препорачувам на сите луѓе со дијабет, да бидат физички активни и да практикуваат планинарење во слободното време.

На 14 Ноември (светскиот ден на дијабетесот) одлучив да направам еден хуман гест со цел да ја разбудам свеста за живот со дијабетес и да ги срушам табуата кај луѓето, дека лицата со дијабетес несмеат или неможат да бидат спортски активни. За таа цел на 14-ти Ноември 2020 год. ја искачив планината Водно (1060 мнв) 5 пати во текот на еден ден (5000метри за 5000 Т1Д) и на симболичен начин им посветив по 1 метар на секое дете и возрасен во Р.С.Македонија кои живеат со дијабет тип 1. Се надевам дека со тој чин успеав да ги мотивирам луѓето со дијабетес да се активираат и да бидат физички активни, без да се плашат дека тоа е лошо по нивното здравје. Напротив – физичката активност (планинарењето, возењето велосипед и др.активности во природа) се најдобриот регулатор на дијабетесот и здравјето воопшто. Јас нема да застанам со движењето по планините – се надевам и другите лица со дијабет ќе го следат мојот пример. Благодарност и до членовите на мојот Планинарски Клуб Македон.

Се гледаме на некој врв!

Бојан Џими Киров.

 

Share
Posted in News.