The first guidebook of Slovenian modern multi-pitch routes

The Publishing House of the Alpine Association of Slovenia has published a new guide book: Moderne večraztežajne smeri (Modern Multi-pitch Climbs) by Andrej Grmovšek and Viktor Relja. It’s the first of its kind in Slovenia and all the essential information is provided not only in Slovenian but also in English.

Andrej Grmovšek and Viktor Relja have compiled 255 routes on 58 rock faces of the Slovenian Alps, ranging from 4b to 8a+ and up to 700 metres in length.
All of the routes in the guidebook are either partially (at least the belay stations) or fully bolted, but they differ in difficulty, length, and commitment. “This is the first guidebook of its kind in Slovenia. Although some of these routes have been around for quite a while, many new climbs have been bolted in recent years, which was one of the reasons we decided on this project. We started working on it about two years ago and the intensity ramped up in the last ten months,” said the editor, Marta Krejan Čokl.
The authors of the new guidebook, Andrej Grmovšek and Viktor Relja, are well-known figures in the Slovenian climbing community. Andrej has been climbing for over thirty years and doesn’t plan to stop anytime soon. After having done numerous difficult routes all over the world, he’s recently focused his energy on exploring the lesser-known walls of Slovenian mountains. His usual climbing partner is his wife Tanja, herself an excellent climber. Viktor has also climbed a lot with his wife Suzana; together they’ve opened almost two hundred routes, two thirds of which are fully equipped. They’ve left their mark on mountains outside of Slovenia as well.
This guidebook aims to provide an overview of Slovenian rock faces to climbers at home and abroad, as all the essential information has been translated into English. “There are plenty of guidebooks for Slovenian sport-climbing crags, but there hasn’t been a compilation of bolted multi-pitch routes in the mountains. Such guidebooks are very common in other countries. Until now, Slovenia was the only Alpine country without a guidebook for the so-called Plaisir routes. I hope that our book will fill this gap. It includes equipped routes of all grades on good rock, which are accessible to a wide variety of climbers. It provides a useful overview of many routes throughout the Slovenian mountains,” explained Viktor Relja.

The faces in the guidebook are ordered from west to east. All routes are marked on photos and there are topos for the more complex ones. The details of routes are displayed using symbols, making route-finding a breeze. The trailheads and starts of routes are marked on maps, and GPS coordinates and QR codes are also provided.
Modern multi-pitch routes and sport-climbing are becoming increasingly popular in Slovenia. “Many of the Slovenian rock faces are characterized by poor rock quality and a lack of features, which makes them largely unsuitable for this type of climbing. This guidebook includes pretty much all of the bolted, modern multi-pitch routes in Slovenia,” added Andrej Grmovšek.

The guidebook has been published with the help of the Foundation for the Financing of Sports Organizations of the Republic of Slovenia.

________________________

Andrej Grmovšek in Viktor Relja: Moderne večraztežajne smeri

V dvojezičnem vodniku je predstavljenih 255 večraztežajnih opremljenih smeri v 58 slovenskih stenah, ocenjenih po francoski lestvici od 4b do 8a+ in dolgih do 700 metrov. Smerem v vodniku je skupno to, da so delno (vsaj sidrišča) ali v celoti opremljene s svedrovci. Stene so pregledno razporejene od zahoda proti vzhodu. Vse smeri so vrisane v fotografije sten, kompleksnejšim je dodana tudi skica. Opisi so večinoma prikazani s simboli, zaradi česar je njihovo razumevanje preprosto in hitro, hkrati pa primerno tudi za tuje plezalce

Avtorja vodnika Moderne večraztežajne smeri, Andrej Grmovšek in Viktor Relja, sta med plezalci dobro znana.

Andrej je v dobrih tridesetih letih plezalne kariere, ki še kar traja, preplezal veliko zahtevnih smeri po celem svetu. Zadnja leta ga mikajo predvsem neznane slovenske stene. Njegova najpogostejša plezalska partnerica je kar žena Tanja. Plezalsko sopotnico ima tudi Viktor. Z ženo Suzano sta v štiridesetih letih preplezala skoraj dvesto prvenstvenih smeri doma in po svetu, dve tretjini smeri sta jih tudi opremila.

Plezalni vodnik želi na enem mestu prikazati in približati, tako domačim kot tujim plezalcem slovenske stene, saj so ključni poudarki vodnika prevedeni v angleščino.

Pregledne zemljevide z označenimi izhodišči in vstopi v smeri dopolnjujejo koordinate obeh točk in kode QR, ki jih preprosto preberemo s pomočjo aplikacije, shranjene v telefonu, in skopiramo v digitalno navigacijsko karto.

Share
Posted in News.